Rozeznanie rynku dotyczące opracowania audytu energetycznego

Zamawiający – Stoczek Natura sp. z o.o.– planuje przygotowanie audytu energetycznego, którego opis podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy Państwa do przesłania oferty na wykonanie audytu wraz z kalkulacją ceny na jego wykonanie.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w wyżej wymienionym zakresie w terminie od 07 października 2016r. do 06 grudnia 2016r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.siejko@stoczek.com.pl .

Załącznik nr. 1