Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura poprzez wdrożenie badań naukowych do działalności przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu  jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci nowego produktu: dania gotowego, w którym zastąpiono przeciwutleniacze syntetyczne (askorbinian sodu) naturalnymi, pochodzącymi z herbat.

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie do oferty dania gotowe, których jakość będzie kształtowana dodatkiem naparu herbat białej, czarnej oraz zielonej o stężeniu 0,4% o istotnie wydłużonej trwałości przechowalniczej z dodatkami skrobiowymi

 

wartość projektu: 6 128 474,90 zł

wkład EFRR: 2 989 499,94 zł   (poziom dofinansowania 60%)