projekty UE2021-06-14T11:05:00+00:00

Projekty Unijne

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP

13 stycznia. 2020|

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP – modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”

13 stycznia. 2020|

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty na zakup systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej, zakupionego w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .”z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WL na lata 2014-2020.

Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura

26 października. 2019|

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura poprzez wdrożenie badań naukowych do działalności przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura

26 lipca. 2019|

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu wzmocnienia jej aktywności międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Regulamin konkursu „Letnie momenty z So Food” organizowanego na Facebooku na profilu marki So Food

25 czerwca. 2024|

Postanowienia ogólne Konkurs „Letnie momenty z So Food" („Konkurs") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez [Stoczek Natura Sp zoo] z siedzibą [...]

Przejdź do góry