Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP

Rozeznanie rynku dotyczące  zakupu funkcjonalności do systemu ERP -modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej.

 

Zamawiający – Stoczek Natura sp. z o.o.– planuje zakup funkcjonalności  systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w posiadanym systemie Asseco Softlab ERP, którego opis podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy Państwa do przesłania kalkulacji ceny na wykonanie modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej. W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać:
  2. a) ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 
  3. b) Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie modułu.
  4. c) termin wykonania usługi od 01.08.2017 do 31.12.2018r
  5. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 23 czerwca  2017r. osobiście w siedzibie firmy:  STOCZEK NATURA  SP. Z O O.O. ul. Dwernickiego 5, 21-450 Stoczek Łukowski

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2