Aktualności2021-05-10T07:54:06+00:00

Aktualności

Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”

13 stycznia. 2020|

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty na zakup systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej, zakupionego w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .”z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WL na lata 2014-2020.

Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura

26 października. 2019|

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura poprzez wdrożenie badań naukowych do działalności przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura

26 lipca. 2019|

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu wzmocnienia jej aktywności międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 26.07.2018 r.

10 sierpnia. 2018|

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09 sierpnia 2018r., wpłynęły 2 oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE STOCZEK NATURA SP. Z O.O. z dnia 26.07.2018 r.

26 lipca. 2018|

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi oraz wzorem modelu biznesowego opublikowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.

3 sierpnia. 2020|

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP

13 stycznia. 2020|

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP – modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

Przejdź do góry