Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty na zakup systemu ERP.

Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”2021-01-27T08:54:28+00:00

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP – modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu funkcjonalności do systemu ERP2021-01-27T08:55:34+00:00

Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty na zakup systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej, zakupionego w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O .”z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WL na lata 2014-2020.

Wyniki działania „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP.Z O.O”2021-01-27T08:55:52+00:00

Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura poprzez wdrożenie badań naukowych do działalności przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura2021-01-27T08:57:37+00:00

Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu wzmocnienia jej aktywności międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura2021-01-27T08:57:42+00:00

Wprowadzenie innowacji produktowej

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wprowadzenie innowacji produktowej2021-01-26T14:28:36+00:00

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 26.07.2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09 sierpnia 2018r., wpłynęły 2 oferty.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 26.07.2018 r.2021-01-27T08:58:16+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE STOCZEK NATURA SP. Z O.O. z dnia 26.07.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi oraz wzorem modelu biznesowego opublikowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE STOCZEK NATURA SP. Z O.O. z dnia 26.07.2018 r.2021-01-27T08:58:32+00:00

Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.2021-01-26T14:29:39+00:00

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA2021-01-26T14:29:50+00:00
Przejdź do góry