Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Spółce Stoczek Natura

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.” Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. ” w ramach POIR 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w którym prowadzone będą prace badawczo – rozwojowe związane z poszukiwaniem innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przetwórstwa mięsnego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe posłużą Wnioskodawcy do wprowadzenia ulepszeń w produkcji półproduktów owocowych (nadzienia słodkie, marmolady), półproduktów warzywnych (farsze słone warzywne oraz warzywno-mięsne) oraz sosów.

Planowanym efektem projektu będzie wdrażanie innowacji procesowych i produktowych w zakresie wytwarzania półproduktów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz gastronomiczno-hotelarskiej.  Działalność badawczo-rozwojowa Beneficjenta związana z powstaniem CBR stanowić będzie kluczowy element rozwoju w kierunku podniesienia konkurencyjności i innowacyjności w zakresie produkcji żywości najwyższej jakości.

 

Wartość projektu: 19 023 201,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 254 610,62 zł