Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wprowadzenie innowacji produktowej w celu podniesienia konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest rozwój firmy, wzrost jej konkurencyjności, innowacyjności, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Stoczek Natura, co pozwoli na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie konkurencyjności rynkowej firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych i innowacyjnych produktów w formie dań gotowych na tackach, wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej, zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji dań gotowych na tackach, rozszerzenie grupy klientów, wzrost przychodów z tytułu sprzedaży, automatyzacja procesów produkcyjnych, wzrost świadomości zarządzania wzornictwem w strukturach organizacji, spójna komunikacja firmy w zakresie identyfikacji wizualnej dla firmy oraz dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych

wartość projektu: 4 927 500,00 zł

wkład EFRR: 2 937 500 zł (poziom dofinansowania 59,61%)