Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci technologii wyrobu mięsnego dania gotowego.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach, na co pozwolą zakupione nowe środki trwałe oraz wartość niematerialna i prawna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych produktów, ich powtarzalności oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu firma będzie miała możliwość wprowadzenia do oferty handlowej nowych produktów o wartościach prozdrowotnych, kierowanych do nowej grupy konsumentów. W trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne lub komunikacyjne (usprawnienie procesu zarządzania) co również pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy oraz na budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

wartość projektu: 6 071 382,24 zł

wkład EFRR: 2 961 649,85 zł zł (poziom dofinansowania 60%)