ZAPYTANIE OFERTOWE STOCZEK NATURA SP. Z O.O. z dnia 26.07.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi oraz wzorem modelu biznesowego opublikowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapytanie ofertowe:

 zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania:

oświadczenie wiedza i doświadczenie

oświadczenie wykluczenia

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.